KLM Technology Group memainkan peranan sebagai penasihat teknical yang memberikan perkhidmatan dan pelatihan bagi memperbaiki kecekapan operasi loji, keuntungan dan keselamatan. Kita memberikan cara penyelesaian yang praktikal iaitu melalui pelatihan, perkhidmatan teknikal, latihan praktikal yang sesuai, kejuruteraan, dan peralatan untuk memenuhi keperluan yang tertentu untuk pelanggan sekerja kita.

 

 

 

 

 

 

                                                   

                              

                                  

 

                                 

 

Artikal Teknikal

Aromatik, Penyulingan, Alam Persekitaran, Proses Etanel, Proses Umum, Bahan Kimia 'Oleo' , Peribadi...

 

Pelatihan

Penyulingan,Penapisan, 'Olefins', Proses, Keselamatan, Penyenggaraan,...

 

Perkhidmatan Persetujuan Teknikal

Persetujuan yang terdapat kini...

 

 

Hubungi Kami

Alamat Pejabat, Nombor Telefon

 

Perkhidmatan Istimewa

Perkhidmatan Kejuruteraan Asas, Perkhidmatan Kejuruteraan Detail, Panduan Reka Bentuk Kejuruteraan, 'Hydro Cleaning Solution', 'Inverted Bucket Steam Trap'..

 

Operasi 'Commissioning'

Roles and Responsibilities, Successful Commissioning...

 

Projek Pengurusan

Tujuan utama untuk projek pengurusan bagi pengurus projek dan ahli anggota projek ialah menyiapkan projek...

 

Simulasi Proses 

Ahli peribadi kita adalah terbentuk daripada kejurutera yang profesional dari segi kejuruteraan operasi, dan syarikat perkhidmatan. Kita mempercayai dengan pengalaman, pelatihan....

 

                                  

                            

                                                             

                                                                                                   

 

                                                      

                                                                                  

                           

 

                                                                                                                    

                      

 

 

 

 

 

Sila menghubungi webmaster@klmtechgroup.com untuk sebarangan soalan mengenai laman web ini.

Hak Cipta Terperihara ?2007 KLM Technology Group